Kontakt podaci

web IT d.o.o.
 Pavla Pejačevića 25, 31000 Osijek
(031) 77 87 78
(031) 36 82 13
webit@webit.hr
www.webit.hr

OIB: 20675281367
matični broj: 1517767
žiro-račun (RBA): 2484008-1100747554
žiro-račun (ZABA): 2360000-1101836396

web IT d.o.o. za trgovinu i usluge; Upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku, Registarski uložak MBS 030068442;
Temeljni kapital u iznosu od 27.000,00 Kn uplaćen u cijelosti; Direktor društva: Zvonimir Karalić, dipl. oec.