web: www.giga-tennis.com

godina: 2014

Izrada prošure za aplikaciju “Giga Tennis” koja će služiti analizi i planiranju budućih teniskih treninga.