Ugovorno održavanje računalne opreme

Zašto odabrati web IT za održavanje računalne opreme?

Angažiranje web IT-a daleko je isplativiji potez za tvrtku klijenta iz više razloga:

 • Naknada mjesečnog održavanja web IT-a je višestruko manja od troška koji bi nastao zaposlenjem odgovarajućeg broja IT stručnjaka u samoj tvrtki klijenta
 • Znanje i know -how koji su kroz godine iskustva akumulirani u web IT-u jamstvo su da će bilo koji problem biti brzo i učinkovito riješen
 • Raspoloživost opreme i rezervnih dijelova koja proizlazi iz partnerstva web IT-a s a vrhunskim svjetskim proizvođačima hardware-a i software-a
 • Opuštenost u svakodnevnom radu zbog spoznaje da se možete uvijek pouzdati u web IT da će eventualne poteškoće biti otklonjene
 • Rješavanje problema u najkraćem mogućem roku i to 7 dana u tjednu, 365 dana u godini
 • Savjetovanja za poboljšanja u skladu s potrebama i mogućnostima klijenata utemeljena na web IT-ovu znanju i iskustvu

Što uključuje održavanje računalne opreme?

Za svakog klijenta zasebno dogovaramo stavke održavanje u skladu s njegovim stvarnim potrebama i željama. U najviše slučajeva održavanje računala i računalne opreme uključuje:

 • Otvaranje novih i održavanje postojećih računa elektroničke pošte
 • Neprekidan nadzor i optimizacija korištenja Internet veze
 • “Quick Response” – brzo i učinkovito rješavanje problema putem interneta s udaljene lokacije
 • Instalacija i konfiguriranje perifernih uređaja
 • Instalacija i konfiguriranje potrebnih aplikacija na pojedinim radnim stanicama
 • Izlazak na teren u najkraćem mogućem roku u slučaju kvarova
 • Uslugu pružanja pomoći – podrške od 08:00 do 18:00 h putem telefona «Help – Desk»-a
 • Savjete (konzalting) vezane za moguća poboljšanja na mrežnoj opremi, računalima, perifernoj opremi, te poslužiteljima
 • Rad servisera u servisu ili na lokaciji klijenta zbog servisnog otklanjanja kvarova nastalih na sklopovskoj opremi (dijagnosticiranje kvara, otklanjanje kvarova zamjenom neispravnih dijelova ili ugađanje opreme i slično)
 • Manipulativne usluge vezane za dobavu zamjenskih dijelova (naručivanje, preuzimanje i sl.)
 • Preventivni pregled opreme u skladu s Terminskim planom
 • Sitni potrošni materijal utrošen pri servisiranju
 • Organiziranje backup-a (sigurnosne kopije) podataka na poslužiteljima i radnim stanicama